Sklep Internetowy baby-pol.pl jest własnością spółki Hamar Poland Group Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000134694, kapitał zakładowy: 50 000zł, NIP: 1230971937, Regon: 015265209. 

1. DEFINICJE


1.1. Sprzedawca – właściciel serwisu, którym jest Hamar Poland Group Sp. z o.o., adres e-mail: info@baby-pol.pl, telefon: + 48 737 891 858;

1.2. Serwis – sklep internetowy działający pod adresem: http://www.baby-pol.pl;

1.3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca lub składająca zamówienie w Sklepie Internetowym baby-pol.pl;

1.4. Kupujący – osoba dokonująca zakupu w serwisie Sklepu Internetowego baby-pol.pl;

1.5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu Cywilnego).

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

1.7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży towarów na odległość określające
w szczególności rodzaj i liczbę towarów;


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


2.1. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym baby-pol.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na zarówno swobodny dostęp do Internetu,  poczty e-mail jak i przeglądarki internetowej, która umożliwia prawidłowe wyświetlanie stron www.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  baby-pol.pl, składania zamówień na produkty dostępne w tym sklepie, dostarczenia zamówionych produktów Klientowi, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2.3. Zakup w Sklepie Internetowym baby-pol.pl nie wymaga rejestracji.

2.4. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów Sklepu Internetowego treści bezprawnych, naruszających prawo, dobre obyczaje oraz dobra osobiste osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego baby-pol.pl.

2.5. Przedstawiona oferta w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.


3. REJESTRACJA


3.1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest obowiązkowa.

3.2. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym baby-pol.pl Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę, który zawiera:
imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

3.3. Po wypełnieniu i elektronicznym wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sklep Internetowy baby-pol.pl wysyła na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. 

3.4. Kupujący ma możliwość ustawienia samodzielnie hasła do swojego konta.

3.5. Konto utworzone przez Kupującego podczas rejestracji ustalane jest na czas nieokreślony. Kupujący w każdym momencie może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia.

3.6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.


4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


4.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym baby-pol.pl jest zapoznanie się z przedstawionymi w Serwisie warunkami zamówienia, opisem
i ceną towaru, kosztami dostawy oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.2. Sklep Internetowy baby-pol.pl umożliwia zakup towarów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać następującymi sposobami:

4.3.1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.baby-pol.pl;

4.3.2. telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 737 891 858;

4.3.3. mailowo, wysyłając e-maila na podany adres: info@baby-pol.pl.

4.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym baby-pol.pl należy wybrany produkt dodać do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami, które wyświetlane są w kolejnych krokach składania zamówienia.

4.5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.6. Zmiana zamówienia przez Kupującego możliwa jest do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany. Zmiany treści zamówienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.

4.7. Informacja udzielona przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji. 

4.8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, jeśli stwierdzi, że nie jest w posiadaniu zamówionej rzeczy. Sprzedający niezwłocznie po stwierdzeniu faktu, iż nie posiada zamówionej rzeczy informuje o tym Kupującego drogą e-mail na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany przez Kupującego numer telefonu.


5. CENY PRODUKTÓW


5.1. Ceny przedstawione w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

5.2. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy. 

5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.4. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


6. SPOSOBY PŁATNOŚCI


6.1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

6.1.1. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) – Kupujący płaci za zamówiony towar w momencie odbioru przesyłki. Dowodem dokonania płatności jest list przewozowy dołączony do przesyłki;

6.1.2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się w momencie zaksięgowania pieniędzy na rachunku Sprzedającego;

6.1.3. przelew elektroniczny oraz płatność kartą, którą na zlecenie Sprzedawcy realizuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, u. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, który jest Administratorem danych osobowych Kupującego koniecznych do realizacji płatności. PayU S.A. nie pobiera jakiejkolwiek prowizji za realizację płatności od Kupującego.

6.2. Sprzedający może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane
w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego. 

6.3. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sprzedającego bez porozumienia ze Sprzedającym.


7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


7.1. Przy każdym produkcie prezentowanym w Sklepie Internetowym znajduje się informacja o dostępności towaru. 

7.2. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego na adres wskazany podczas składania zamówienia. Brak podania prawidłowych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.

7.3. Kupujący na podany podczas składania zamówienia adres e-mail dostaje informację o każdej zmianie statusu zamówienia.

7.4. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym dostarczamy firmą kurierską DPD w godzinach 8.00 - 17.00 w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. 

7.5. Kupujący ma prawo sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej.  Wyżej opisana czynność jest dla Kupującego bezpłatna.

7.6. Jeżeli doręczana przesyłka jest uszkodzona zaleca się Kupującemu odmowę jej przyjęcia. Towar zostanie zwrócony do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sytuacji oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów do Kupującego.

7.7. Istnieje możliwość wysyłki towaru do wybranego przez Klienta paczkomatu. 

7.8. Zamówione towary można odebrać osobiście w naszym biurze w Warszawie, przy ul. Inowłodzkiej 5, 03-237 Warszawa, w godzinach 8.00-16.00.


8. ZWROT TOWARU


8.1. Kupujący w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zamówionego w Sklepie Internetowym ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  z działalnością zawodową lub gospodarczą.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od daty otrzymania przez Kupującego ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane w częściach.

8.3. Kupujący, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedni formularz dostępny jest pod linkiem [POBIERZ FORMULARZ]

8.4. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z dołączonego formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. 

8.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.8. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.
Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedającego lub oddanie towaru w biurze Sprzedawcy przed jego upływem. 

8.9. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Kupującemu do momentu, kiedy otrzyma towar lub potwierdzenie odesłania towaru w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.

8.10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności Kupującemu za pomocą tego samego sposobu zapłaty, z którego skorzystał w momencie złożenia zamówienia chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8.11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. 


9. PROCEDURA REKLAMACJI


9.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru, który pozbawiony jest wszelkich wad zarówno fizycznych jak i prawnych. 

9.2. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Sprzedający nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty, wykluczając te marki, których jest bezpośrednim dystrybutorem na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

9.3. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi  przed upływem 2 lat od momentu wydania towaru i domagać się:

9.3.1. wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady;

9.3.2. obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

9.4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupujący powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny pod linkiem [POBIERZ FORMULARZ]. 

9.5. Sprzedawca zaleca skorzystanie z dołączonego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obligatoryjne.

9.6. Reklamację należy wysłać pisemnie na adres Sprzedającego lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej.

9.7. Kupujący wysyłając reklamację powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji.

9.8. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru ustosunkuje się do złożonej reklamacji
i poinformuje Kupującego o dalszych krokach (tj. wymiana towaru czy zwrot pieniędzy).

9.9. Jeżeli w ciągu 14 dni nie nastąpi kontakt ze strony Sprzedającego złożoną reklamację uważa się za zasadną.

9.10. W przypadku kiedy Kupujący wiedział o wadzie produktu, która opisana była w Sklepie Internetowym przy danym produkcie, Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

9.11. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której Kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. firma). W tym przypadku ustawa nie podaje konkretnych terminów, co powoduje dowolność w ustaleniu stosunku umownego.


10. NEWSLETTER


10.1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który na stronie Sklepu Internetowego podał swój adres e-mail wyrażając tym samym zgodę na subskrypcję usługi. 

10.2. Usługa newslettera polega na okresowym wysyłaniu wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach, przeprowadzanych promocjach czy innych akcjach marketingowych prowadzonych w Sklepie Internetowym Sprzedającego.

10.3. Subskrypcja biuletynu jest dobrowolna i bezpłatna. 

10.4. Kupujący w każdej chwili może zrezygnować z usługi newslettera samodzielnie lub poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem Internetowym.


11. DANE OSOBOWE


11.1. Zasady ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności.


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze Sklepu Internetowego.

12.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna czy siła wyższa. 

12.3. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Kupującego, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

12.4. O zmianach regulaminu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia adres e-mail. Stosowne informacje będą wysyłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.6. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

12.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 2016. poz. 1030), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.