1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego baby-pol.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

1.2. Właścicielem domeny i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu baby-pol.pl jest spółka Hamar Poland Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000134694, kapitał zakładowy: 50 000zł, NIP: 1230971937, Regon: 015265209.

1.3. Dane osobowe zbierane przez baby-pol.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO.

1.4. Baby-pol.pl szanuje prywatność Klientów Sklepu Internetowego oraz dba o ochronę ich danych osobowych.


2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 


2.1. Dane osobowe wszystkich Użytkowników zbierane są w celu: 

2.1.1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO, utworzenie indywidualnego konta i możliwość zarządzania nim;

2.1.2. subskrypcji newslettera - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda osoby której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi subskrypcji biuletynu;

2.1.3. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.1.4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;

2.1.5. statystycznym i analitycznym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji celem poprawy funkcjonalności świadczonych usług;

2.2. Podczas korzystania ze Strony Internetowej aktywność Użytkownika (w tym dane osobowe) są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane tam informacje przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług, ale również na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznemu, w celach administracyjno-technicznych czy celach analityczno-statystycznych. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

2.3. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym proszeni są o podanie niezbędnych danych do utworzenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Użytkownik ustala hasło indywidualnie i może je zmienić w późniejszym czasie.

2.4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Sklepie Internetowym – art. 6 ust. 1 lit f RODO - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

2.5. Użytkownik zamieszczający w Sklepie Internetowym dane osobowe osób trzecich może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia prawa i dóbr osobistych tych osób.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


2.6.
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wiąże się dla Użytkownika z przetwarzaniem jego danych osobowych, tj. imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz danych dotyczące formy płatności, np. typ, numer, data ważności karty kredytowej oraz numer CVV. W przypadku przedsiębiorstw informacje te poszerzone są o nazwę firmy i numer NIP. Podanie tych danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a jego niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

2.7. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

2.7.1. realizacji zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

2.7.2. obowiązków przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

2.7.3. analityczno-statystycznym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym;

2.7.4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw.


FORMULARZ KONTAKTOWY


2.8.
Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pomocą formularza kontaktowego. Skorzystanie z niego wymaga podania adresu e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości obsługi. 

2.9. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi wysłanego pytania przez formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzana jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi.


KOMENTARZE


2.10. Komentarze umieszczane przez Klientów pod towarami i będące oceną sklepu (w tym także wysłane na adres sklepu) stają się własnością firmy Hamar Poland Group Sp. z o.o. i mogą zostać użyte przez Administratora w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów w nim się znajdujących.

2.11. Wystawione komentarze nie zawierają danych osobowych chyba, że Użytkownik wyraził na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie. Opinie napisane w komentarzach pozostają opiniami Użytkowników a nie pracowników firmy. 


3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


3.1. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są zgodnie z celem przetwarzania, o którym Użytkownicy są informowani. 

3.2. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne w tym firmy wysyłkowe, dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie i obsługę systemów informatycznych, firmy księgowe i audytowe, podmioty świadczące usługi prawne, banki, firmy windykacyjne, agencje marketingowe oraz dostawcy usług magazynowych i telekomunikacyjnych. 

3.3. Dane zbierane podczas zakupu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w tym pobrania od klienta pieniędzy czy wysłania zamówionego towaru.

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych uprawnionym organom państwowym w oparciu  o odpowiednie i obowiązujące przepisy prawa.

3.5. Dane osobowe Klienta nie są przekazywanie poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) ani poza organizacje międzyrządowe.


4
. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


4.1. Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie Internetowym lub za jego pośrednictwem.

4.2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostają usunięte.


5.
MECHANIZM COOKIES


5.1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które instalowane są na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, telefon) przeglądającego Stronę Internetową. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych logowania, dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika. Jest to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danego Sklepu Internetowego. 

5.2. Pliki Cookies nie zagrażają systemowi komputera Użytkownika. Wykonują one bezimienną identyfikację zawierającą zazwyczaj nazwę witryny internetowej z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

5.3. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

5.3.1. sesyjne – ulegają skasowaniu po zamknięciu przeglądarki internetowej;

5.3.2. trwałe – zapisane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego.

5.4. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania. Zmiany ustawień, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Klienta.

5.4.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

5.4.2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

5.4.3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

5.4.4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

5.4.5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

5.4.6. EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

5.5. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki Cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. 

5.5.1. Pliki Cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania Sklepu Internetowego. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

5.5.2. Google Adwords to narzędzie umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora. Narzędzie to pozwala również wyświetlać reklamy osobom, które odwiedziły już nasz Sklep Internetowy. Szczegółowe informacje możemy znaleźć w poniższym linku: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

5.5.3. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w linku poniżej: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

5.6. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


6.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Użytkownika przysługują mu następujące uprawnienia:

6.1.1. prawo dostępu do treści danych – podstawa prawna, art. 15 RODO;

6.1.2. prawo do sprostowania danych – podstawa prawna, art. 16 RODO;

6.1.3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – podstawa prawna, art. 20 RODO;

6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna, art. 18 RODO;

6.1.5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna, art. Art. 21 RODO

6.1.6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – podstawa prawna, art. 7 ust. 3 RODO 

6.1.7. prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, podstawa prawna, art. 17 RODO;

6.2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji uprawnień, które mu przysługują.

6.3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego. Korespondencję można kierować również drogą tradycyjną (listownie) na adres: Hamar Poland Group Sp. z o.o., ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa

7.2. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.

7.3. Data ostatniej modyfikacji: 01.01.2020r.